You are currently viewing Projekat “ Verujte ženama kada govore o nasilju !“

Projekat “ Verujte ženama kada govore o nasilju !“

  • Post category:Sve vesti

Žene su  veoma često tihe žrtve diskriminacije i porodično partnerskog nasilja. Od 2020. godine, do danas,  pandemija je pogoršala postojeće nejednakosti, stvarajući situacije sa još većim poteškoćama za žene iz Jablaničkog okruga. Verujte ženama kada govore o nasilju!

Projekat je podržao grad Leskovac