Seminar Samoodbrane

  • Post category:Sve vesti

Od 2. do 4. septembra 2022., održale smo Seminar Samoodbrane, u trajanju od 10 sati aktivnog rada, gde je učešće u treningu uzelo 10 aktivistkinja iz udruženja Žene za mir. Seminar je održan nedaleko od Leskovca, zbog provokacija nasilnika, u Vizitorskom centru “ Teodora”.  Trening Samoodbrane je držala Tatjana Nikolić iz Centra za devojke Niš. Učesnice Seminara su naučile osnovne veštine samoodbrane, kako da se svaka od nas pojedinačno odbrani. Ovaj trening nam je omogućila Trag Fondacija.