Kontakt informacije
  • Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni.
  • AdresaKoste Stamenkovića 5, 16000 Leskovac
  • SOS Telefon-BESPLATAN POZIV0800300205Opens in your application
  • SOS Telefon016/237-301Opens in your application
  • SOS Telefon016/237-300

Prijavi nasilnika

    Prijava volontera

    Postanite član našeg udruženja