Ko smo mi?

Udruženje Žene za mir je ženska neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija osnovana 04.02.2007.godine u Leskovcu, koja se bavi osnaživanjem žena koje su preživele muško nasilje. .Organizaciju je osnovalo 17 žena koje su iskustvo sticale od 1994. godine u drugim NVO organizacijama.

Naša misija

„Promocija, edukacija i zaštita ženskih prava, i zalaganje na izgradnji mira i nenasilja“.

Naša vizija

„Jednaka prava za jednake mogućnosti za život u miru i nenasilju“.

 

Ciljevi rada

Princip rada

Ćlanovi udruženja žene za mir

Dušanka Stojković Trajković

Predsednica organizacije

Ana Volf

Članica organizacije

Ivana Miljković

Članica Organizacije

Laura Kačinari

Saradnica

Slađana Miladinović

Članica organizacije

Ljiljana Nešić

Programska koordinatorka

Danica Nešić

Administratorka

Laura Lazarević

Psihološkinja

Nedeljka Višić

Članica organizacije

Tijana Stamenković

Advokatica