Urgentna podrška Rekonstrukcija ženski fond

Rekonstrukcija Ženski Fond ovim grantom pruža organizaciji podršku u urgentnom premošćavanju kriznog perioda, nakon što su izložene napadima lokalnih moćnika i predvodnika lokalne vladine-nevladine organizacije. Aktivistkinje organizacije…

Komentari isključeni za Urgentna podrška Rekonstrukcija ženski fond

Komentari isključeni za

Seminar Samoodbrane

Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana

Komentari isključeni za Seminar Samoodbrane

Gallery

Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana Samoodbrana

Komentari isključeni za Gallery

Seminar Samoodbrane

Od 2. do 4. septembra 2022., održale smo Seminar Samoodbrane, u trajanju od 10 sati aktivnog rada, gde je učešće u treningu uzelo 10 aktivistkinja iz udruženja…

Komentari isključeni za Seminar Samoodbrane

Projekat ” Verujte ženama kada govore o nasilju !”

Žene su  veoma često tihe žrtve diskriminacije i porodično partnerskog nasilja. Od 2020. godine, do danas,  pandemija je pogoršala postojeće nejednakosti, stvarajući situacije sa još većim poteškoćama…

Komentari isključeni za Projekat ” Verujte ženama kada govore o nasilju !”