You are currently viewing FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA (UAF)

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA (UAF)

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava (UAF) je nezavisna organizacija sa strateškim mandatom da štiti i promoviše ženska ljudska prava kroz dodelu grantova brzom reakcijom. Takođe se bavi zajedničkim inicijativama, istraživanjima i publikacijama. Utemeljen u okviru ljudskih prava i fokusiran na žene u civilnom društvu, UAF podržava braniteljke ljudskih prava koje reaguju na sukobe i krize širom sveta. Nudi hitno finansiranje kako bi se odmah odgovorilo na potrebe ugroženih braniteljki ljudskih prava.

U 2021. godini, Organizacija Žene za mir iz Leskovca je dobila grant od UAF za adaptaciju  restauraciju prostorija koja je dobila na korišćenje od grada Leskovca. Prostor nije bio uslovan, niti je ranije bio namenjen za takve uslove rada, uz pomoć ovog granta, omogućen je nesmetan rad jedne od najstarijih organizacija na teritoriji Jablaničkog okruga.