You are currently viewing Projekat “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID – 19“

Projekat “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID – 19“

Projekat “ “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID – 19“, je podržan od starne UN WOMEN, za realizaciju 24/7 podrške SOS telefonu kao i psihosocijalnoj i pravnoj pomoći ženama sa iskustvom nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima.

Cilj projekta je da osnaži žene koje žive sa nasilnim partnerima da prijave nasilje SOS telefonu. SOS telefon Udruženja Žene za mir prilagođen vanrednim uslovima zbog pandemije virusa Codiv -19, sve vrste usluga pružamo uglavnom putem službenih mobilnih  telefona 066 237 300 i 066 237 302, aktivni  su 24/7, a ne retko i privatnih. Korisnice nas mogu kontaktirati, putem Vibera, e – maila, messenger poruke, Skipe-a i SMS porukama. U tri slučajeva, zbog specifičnih potreba korisnica, usluge su pružene u ličnom kontaktu.

SOS konsultacije će biti moguće tokom 24 sata. Dve konsultantkinje su prošle obuku AŽC-a tokom 2018. i 2019. godine a dve više godina ranije, pre licenciranja ove usluge.

U slučajevima potrebe za  pravnim konsultacijama, korisnice će biti upućivane našoj stalnoj saradnici koja ima sopstvenu advokatsku kancelariju. Konsultacije će biti zakazivane u terminimakoji odgovaraju korisnicama.

 U slučajevima potrebe za psihološkim savetovanjem, korisnice će biti upućivane psihoterapeutkinji koja je predsednica upravnog odbora naše organizacije. Kosultacije ili psihoterapijske seanse će biti zakazivane u terminima koji odgovaraju korisnicama.