You are currently viewing Seminar OSCE
Seminar OSCE

Seminar OSCE

  • Post category:Sve vesti

Udruženje “Žene za mir” u partnerstvu sa OSCE, je u period od 17. do 19. oktobra 2019. godini, realizovalo seminar pod nazivom “ Podizanje svesti u vezi sa sprovođenjem Rezolucije 1325 u Jablaničkom okruga” u Vrnjačkoj Banji.

Projekat je finansijsi podržan od OEBS – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, koju zastupa Misija u Srbiji.

Seminar je imao za cilj unapređenje znanja i informacija članova i članica lokalnih tela za bezbednost i rodnu ravnopravnost, kao i relevantnih institucija o primeni NAP – 1325 II, na lokalnom nivou.

Zaključak je da postoje različiti primeri prakse na nivou lokalnih samouprava, Leskovac – Vlasotince. Prepoznati su najveći izazovi i prepreke za rad ovih tela u sprovođenju aktivnosti koje su planirane Rezolucijom 1325 na lokalnom nivou.

Najveći izazovi su:

  • Česte promene osoba članova/ca tela
  • Nedovoljno znanja i informacija
  • Tela nisu dovoljno prepoznata u lokalnoj zajednici
  • Nedostatak sredstava za predviđene aktivnosti…

Galerija

Izvori