You are currently viewing Urgentna podrška Rekonstrukcija ženski fond

Urgentna podrška Rekonstrukcija ženski fond

Rekonstrukcija Ženski Fond ovim grantom pruža organizaciji podršku u urgentnom premošćavanju kriznog perioda, nakon što su izložene napadima lokalnih moćnika i predvodnika lokalne vladine-nevladine organizacije. Aktivistkinje organizacije Žene za mir ostale su na minimumu sredstava za rad, a ovom urgentnom podrškom omogućen je nesmetan nastavak rada udruženja.