Ulični performans “ Ustani za žene čiji se glas više ne čuje“ 6.decembar 2017.

Ulični performans “ Ustani za žene čiji se glas više ne čuje“ 6.decembar 2017.


“Država Srbija se zakonom obavezala na sprečavanje nasilja nad ženama, ali za mene je katastrofalan podatka da su ubijene 23 žene, a da je trećina njih ranije prijavljivala nasilje. Naša država i naše institucije trebaju da veruju ženama, da slušaju njene reči, ono što priča o nasilniku. Vrlo često ona kaže – ubiće me, pretio mi je, ali njene reči se ne slušaju.

Mi tražimo odgovornost, a ne predrasude”, Ljiljana Nešić, koordinator SOS telefona u okviru organizacije “Žene za mir”, koja ženama pruža psihološku i pravnu podršku.
6.decembar 2017.

66 views