You are currently viewing “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.
Verujte ženama kada govore o nasilju

“Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.

U 2017. godini, postale smo regionalna kancelarija Mreža žene protiv nasilja, koji obuhvata tri regina pod nazivom region JUG, koju čine Jablanički, Nišavski i Pirotski okrug. Decentralizaciju Mreže žene protiva nasilja je podržala OAK Fundation u saradnji sa TRAG Fondacijom na projektu “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.

U 2018. 2019. i 2020.  godini nastavili smo sa projektom Decentralizacije Mreža žene protiv nasilja “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.