You are currently viewing Program „Stop nasilju na ženama i decom“
Verujte ženama kada govore o nasilju

Program „Stop nasilju na ženama i decom“

Od 2008. do 2010. godine Kvinna till Kvinna podržala je program „Stop nasilju na ženama i decom“ u okviru koga i danas funkcioniše SOS telefon za žene žrtve porodičnog nasilja. U okviru programa realizuju se stručne konsultacije iz domena prava, zdravstva i psihoterapije. Uredno se vodi i revidira baza podataka u kojoj za period od 2005. od kraja 2010. imamo 1390 žena, dok je broj konsultacija 2708.
U okviru ovog programa takodje je realizovano 17 panel diskusija na celoj teritoriji Jablaničkog okruga u okviru koga je učestvovalo 210 profesionalaca iz policije, CSR i zdravstvenih ustanova. Drugi segment delovanja u okviru ovog programa bio je edukativni program za prosvetne radnike i stručnjake iz osam srednjih škola. Cilj rada je bio informisanje i razmena iskustva, kao i podsticaj na pravovremeno i adekvatno reagovanje na prepoznate situacije nasilja i važnost veze izmedju vršnjačkog i porodičnog nasilja. Kroz ovaj program prošlo je 227 učesnika. Treći segment programa imao je za cilj uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje sa institucijama važnim za podršku žrtvama porodičnog nasilja.